SAVE THE EARTH

(Verse 1)
With wisdom from Africa, our guiding star,
However long the night, but the day is never far.
Solution gleams like the moon and the stars,
For a thriving Earth, for every daughter and son.
We are the same!

(Chorus)
Tichoveko manjinga titalamuke mphepo yoipa pollution,
(Sometimes! Most of the time !)
Tisebenzese vama solar manzi, malaiti, mimana zauma,
(Sometimes! Most of the time !)
Doti yalila yauma yapalapata!
Doti imati!

(Verse 2)
Plant a tree, save a bird.
Doti imati!
Plant a tree, save a bee.
The fool speaks, and the wise man finds the keys.
Tisebenze manure ya ng'ombe, manure ya nkunku, manure ya mbuzi, manure yama tepo, manure yavimyala.
Titalamuke fertilizer, doti imati.

(Chorus)
Plant a tree, save a bird.
Doti imati!
Plant a tree, save a bee.
The fool speaks, and the wise man finds the keys.
Tengani mimpepe zadobe, kupanga malasha.
Lekani kutema mitengo, kupanga malasha.
Lekani kufuula nsomba, pomwe nsomba zikali kanda.
Khala ndi chifundo, mbale wanga dikira zikwime.

(Verse 3)
Lekani kufula vamanzi, pomwe vikali kanda.
Chitani chifundo, mai wanga dikira zikwime.
Bzalani mitengo ma khomo.
Bzalani mitengo m'minda.
Bzalani mitengo zazipaso.
Bzalani mitengo m'mastreet.
Manzi yalila!

(Chorus)
Save the ocean, save the sea, save the river, save the lake, save the stream.
Yalilia manzi mama.
Save the ocean, save the sea, save the river, save the lake, save the stream.
Doti imati!

(Outro)
Plant a tree, save a bird.
Doti imati!
Plant a tree, save a bee.


BVUTO LAKULA

The song Bvuto Lakula (The burden is big) is written in Chewa.

In the depths of sorrow, a woman's tearful plea,
Bvuto Lakula, a soul's heartfelt decree.
Crying out to God, for the lost and the forlorn,
Her prayer a beacon of hope in a world torn.

Through the weight of burdens, she finds her voice,
A symphony of compassion, a song of choice.
For in the darkest night, her melody did ring,
A testament to strength, in the songs that she can sing.

In the diary of Theresa Ng'ambi, her spirit did revive,
A journey through music, where passions thrive.
"I survived," she whispers, her gratitude anew,
To the power of music, her heart ever true.

Text

Odi chiuta ine ndili ndinkhani
Ndine mphunzisi andithuma kutali ku Lundazi

Banja langa amuna asala ku Monze
Napita kuka phunzisa ku Lundazi

Miyezi itatu tasteka masikulu
Nati ndibwelele kunyumba kwa a Muna banga
Napeza mkazi wina ali ndi pakati
Nasokonezeka
Nithandizeni ndine mwana wanu bayethe
Niweruzenkoni ndine mwana naphonya
Nithandizeni ndine mwana wanu Yesu
Nithandizeni ndine mwana wanu nkhosi

Apongozi mwasunamilathu
Amulamu mwasunamilathu
Mng’anda Mwangu Muli Minga
Mng’anda mwangu muli mulilo
Mng’anda mwangu muli minga
Mng’anda mwangu mwaloba visaswa
Niyavyenoko tipyele lito iyi

Mtima wangu watapata
Tapate tapate tapate tapate tapate

Ayeyi
Oyaye
Bvuto Lakula sono *3
Ooooo
Ayeyi oyaye
Bvuto lakula sono

Iyeeeeeeeeee

Chorus
Bvuto lakula
Ikamponi menso chiuta dada wane *4

Pumulusani*2 opempha thandizo aye
Longozani *2 njira kubana osowa aye
Chirisani *2 ana ali ndi matenda aye
Thandandizani bana a masiye aye

Back to chorus
Bvuto lakula!
Ikamponi menso chiuta dada wane*8

MALO OKOMA

Malo
Ali ngati mparadizo
Malo maloooo
Ali oyera
Otuwa hmmm
Olonjeza osekesa okoma yey
Malo okoma
Katha dzanja langa iwe
Katha dzanja laanga
Malo ali ngati mparadizoooo
Kale mzaka zakhale
Kunali mabvuto chaka chansoni chaka chanjala anthu kukonda chuma kuononga dzikooo ee
Koma yomweei yomweei
Ife tilimooo tafika kumapeto Oooo
Tachira eee
Nyale inafe eee
Ife tachira uuuuu
Taoloka msinje
Taoloka msinje
Ife tachiraaa
Iyo uwo
Malo malo alingati mparadizo
Uwap tiimbe pamodzi
Mfumukadzi ndine
Mfumu ndinu
We fight for change with fire
Mtima umodzi
Pamodzi mpatha wathu Eden lizu limodzi pamodzi
Living in one house we have got to do our part you and I
Tachira ooooo
Katha dzanja langaaaa
Taoloka msinje
Tapita na nyale
Tapita na nyale
So beautiful like heaven
So beautiful like heaven
My heart longs for you
I step my feet on roses
Defeat the ties of darkness
We hold the light we overcome
We are the power
We are the legends
We are in a beautiful place
heavenly
heavenly
can you feel it?
We overcome
We are the power
We are the power
We are the legends
We are
We are the in a beautiful place heavenly uuuu
We are the power
We aaaaare tachira
Tachira
Paradise beautiful place


UNIMVWESHA SHUGA

Kanjiba! Theresa Ng'ambi haaa!
Mvwako kanyimbo! Flexing!
Nyanga yanga niwe
Pachilungamo nilabile
Nyanga yanga niwe
Pavyendi nilabile
Pa choona nilabile

Unimvwesha shuga
Unimvwesha shuga
Chizimba! Chizimba!
Chizimba! Chizimba! Chizimba changu niwe!
Unimvwesha shuga
Unimvwesha shuga
Aawww! Come on! Take me higher!

Fwendela pafupi nawe
Tilabishane nkhani ya chikondi manje nicha!
Nati fwendela pafupi nawe tilabishane nkhani ya chikondi manje nicha!
Unimvwesha shuga
Unimvwesha shuga aaaa aaawww! Flexing!
Uuu! Awww! Take me higher!

Eeh aaaah eeh aaaah! Ooh! aaahhh!
Wela! Fwendela! Pafupi! Nikukateko! Ha! Aah!
Wela fwendela pafupi nikukatеko aoh!
Wela fwendela pafupi nikukatеkooo! Aaaaa!